Copyright©2007 - 2008 SGD777.COM All rights reserved.
Chúng tôi được hoat động trò chơi dưới sự cấp giấy phép đăng ký bởi Chính Quyền Hoàng Gia của Vương Quốc Campuchia. Email: lemacau@online.com.kh
Yêu Cầu Của Hệ Thống: Độ phần giải màn hình tốt nhất bởi 1024*768; Lắp đặt Flash 8 Viewer hoặc thêm vào flash player.
Liên Lạc: +855 97 2335 777 , +855 97 2370 777 , +855 97 2382 777